0932744888

Hiệu suất lọc: 17 m3/h
Điện áp: 1ph
Điện áp: 0,75kw
Áp lực 2 “bên hút: 1/2

Máy bơm Procopi – xông khói Eurostar Eco Touch