0932744888

4 mô hình cầu thang góc Aquastep
– Mô hình 1: Bán kính góc 15 cm, Cao 125 cm
– Mô hình 2: Bán kính góc 15 cm, Cao 150 cm
– Mô hình 3: Góc sáng, Cao 130 cm
– Mô hình 4: Góc sáng, Cao 146 cm

Góc cầu thang AQUASTEP

Liên hệ

4 mô hình cầu thang góc Aquastep
– Mô hình 1: Bán kính góc 15 cm, Cao 125 cm
– Mô hình 2: Bán kính góc 15 cm, Cao 150 cm
– Mô hình 3: Góc sáng, Cao 130 cm
– Mô hình 4: Góc sáng, Cao 146 cm

Liên hệ để được giá tốt nhất

0932.744.888