0932744888

4 mô hình cầu thang thẳng Aquastep:
– Mô hình 1: Cầu thang thẳng 2,00 x 1,50, bán kính 15 cm, cao 125 cm
– Mô hình 2: Cầu thang thẳng 2,00 x 1,50, bán kính 15 cm, cao 150 cm
– Mô hình 3: Cầu thang thẳng 2,00 x 1,50, Góc sáng, Cao 125 cm
– Mô hình 4: Cầu thang thẳng 2,00 x 1,50, Góc sáng, Cao 150 cm

Cầu thang thẳng AQUASTEP

Liên hệ

4 mô hình cầu thang thẳng Aquastep:
– Mô hình 1: Cầu thang thẳng 2,00 x 1,50, bán kính 15 cm, cao 125 cm
– Mô hình 2: Cầu thang thẳng 2,00 x 1,50, bán kính 15 cm, cao 150 cm
– Mô hình 3: Cầu thang thẳng 2,00 x 1,50, Góc sáng, Cao 125 cm
– Mô hình 4: Cầu thang thẳng 2,00 x 1,50, Góc sáng, Cao 150 cm

Liên hệ để được giá tốt nhất

0932.744.888