0932744888

Bơm nhiệt FAIRLAND 4,79 kW 230V MONO/PH18L> cho bể bơi từ 0 đến 35 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 6,60 kW 230V MONO/PH25L> cho bể bơi từ 30 đến 50 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 9,85 kW 230V MONO/PH35L> cho bể bơi từ 40 đến 70 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 11,42 kW 230V MONO/PH50L> cho bể bơi từ 60 đến 90 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 22,20 kW 400V TRI/PH80Ls> cho bể bơi từ 110 đến 150 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 29,40 kW 400V TRI/PH120Ls> cho bể bơi từ 150 đến 190 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 40,10 kW 400V TRI/PH150Ls> cho bể bơi từ 190 đến 270 m3

Bơm nhiệt FAIRLAND JOR HORIZONTAL

Liên hệ

Bơm nhiệt FAIRLAND 4,79 kW 230V MONO/PH18L> cho bể bơi từ 0 đến 35 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 6,60 kW 230V MONO/PH25L> cho bể bơi từ 30 đến 50 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 9,85 kW 230V MONO/PH35L> cho bể bơi từ 40 đến 70 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 11,42 kW 230V MONO/PH50L> cho bể bơi từ 60 đến 90 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 22,20 kW 400V TRI/PH80Ls> cho bể bơi từ 110 đến 150 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 29,40 kW 400V TRI/PH120Ls> cho bể bơi từ 150 đến 190 m3
Bơm nhiệt FAIRLAND 40,10 kW 400V TRI/PH150Ls> cho bể bơi từ 190 đến 270 m3

Liên hệ để được giá tốt nhất

0932.744.888