0932744888

Chế độ bảo hành:
– 3 năm trên máy bơm nhiệt
– 10 năm về bộ trao đổi Titanium
– 10 năm cho Máy nén, Bảo hành được cung cấp trong xưởng
– Tuy nhiên, bảo hành tại chỗ có sẵn dưới dạng tùy chọn, trong thời gian bảo hành là 2 năm

Bơm nhiệt FAIRLAND INVERTER PLUS

Liên hệ

Chế độ bảo hành:
– 3 năm trên máy bơm nhiệt
– 10 năm về bộ trao đổi Titanium
– 10 năm cho Máy nén, Bảo hành được cung cấp trong xưởng
– Tuy nhiên, bảo hành tại chỗ có sẵn dưới dạng tùy chọn, trong thời gian bảo hành là 2 năm

Liên hệ để được giá tốt nhất

0932.744.888