0932744888

– Bình lọc màu xám
– Thiết kế van 4 chiều hoặc 6 chiều
– 3 đầu ra hoặc đầu vào
– 6 nhánh ứng với các thanh lọc

Bộ lọc cát procopi – SF15-45