Tầm nhìn – Sứ mệnh

Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Ngọc Phương Việt luôn tiếp thu mọi ý kiến đóng góp từ phía khách hàng và phản hồi từ thị trường, qua đó cải tiến công nghệ, cơ cấu lại hệ thống quản lý và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực.

NPV Group

Nguồn nhân lực

Toàn bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong công ty không ngừng học hỏi, nhằm nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, thi công, thẩm mỹ để công trình đạt chất lượng tốt nhất cũng như đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

NPV Group

Tin tức